Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

mortiah
10:00
1535 651b
Reposted byfoxylady20pamieciodlegle

May 06 2015

mortiah
16:29
6239 9cd1 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
mortiah
16:29
0974 3e5b
mortiah
16:26
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viasatyra satyra
mortiah
16:25
2619 4386
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
mortiah
16:21
mortiah
16:18
Reposted fromvolldost volldost

March 18 2015

mortiah
18:50
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaidjet idjet
mortiah
18:49
5073 94e8 500
Reposted fromkjuik kjuik viaHmZ HmZ
mortiah
18:46
6957 4957
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaidjet idjet
mortiah
18:45
9903 0b1a
Reposted frompapaj papaj viaidjet idjet
mortiah
18:40
3197 7cab
au revoir!
Reposted fromnaplimak naplimak viaidjet idjet
mortiah
18:39
5943 bb76 500
Reposted fromrol rol viaidjet idjet

March 04 2015

mortiah
13:41
4662 6674 500
Reposted frommodry modry viaHmZ HmZ
mortiah
13:38
9216 7b57 500
Reposted fromlove-winter love-winter viaidjet idjet
mortiah
13:08
8057 d38f 500
Reposted fromhagis hagis viaidjet idjet
mortiah
13:08
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viaidjet idjet
mortiah
13:04
4273 2e91
Reposted fromkaiee kaiee viaidjet idjet
mortiah
13:02
#477
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

January 29 2015

mortiah
12:53
Gdy byłem dzieckiem, gdy wieczorem spacerowałem z rodzicami albo przejeżdżałem samochodem przez miasto, zawsze wpatrywałem się w cudze okna, mrużyłem oczy, starając się wyłowić z nich jak najwięcej szczegółów, kolorów ścian, mebli, postaci. Zawsze wydawało mi się, że muszą dziać się tam fascynujące, obce mi rzeczy, że w każdym z tych mieszkań znajduje się inna, odrębna planeta, kolejna warstwa świata. Za każdym razem marzyłem o mocy, która sprawi, że mógłbym wejść do każdego z tych mieszkań, niewidzialny i niezauważony obserwować ludzi, słuchać ich, patrzeć, jak się zachowują, studiować ich zwyczaje.
— J. Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted byPatriiisSkydelanSzaszaszalululujmetanoiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl